Najlepszy lokal gastronomiczny 2015 Godomy po ślonsku

Wielkanocne życzenia

Na Wielkanoc winszujymy
A od zajonca życzymy:
Kroszonek, szekulad, gości
I Ponboczkowyj miłości!